12. týden v mezidobí

úterý po 12. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 27.6.2017, 1M 13,2-18 

Není lehké být znevýhodněný. Abrám je však velkodušný, i když to nebylo pro něho lehké vzdát se šťavnaté pastvy. Je i velkodušný, protože je zakotven v Bohu... 

 

sv.Petr a Pavel, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 29.6.2017 Sk 12,1-11 Ž 34 2 Tim 4,6-18 Mt 16,13-19 

Slavíme dnes svátek starý a památný; svátek apoštolů sv. Petra a sv. Pavla. Oslavujeme tyto základy a sloupy Církve, kteří v Římě položili své životy pro Ježíše Krista: Petr, hlava církve, byl ukřižován hlavou dolů; Pavel, jako římský občan, byl sťat mečem... V evangeliu sice zmínku o obou apoštolech nenajdeme, ale víme, že Kristus je spojuje. - V dnešním úryvku jsme slyšeli o Petru ve třech symbolech: jméno, klíče a rozvazování... Ten první symbol znamená, že s jménem se mění i osud; Šimon se stává Petrem – tedy skálou... Klíče symbolizují odpovědnost, ale ne svrchovanou moc... Poslední symbol je i posláním, tedy Petr má vyučovat a hlídat pravost církve... Silná víra obou těchto apoštolů nás vede k tomu, abychom se i my podobně nasadili pro Kristův program a dílo jeho církve... Kéž nás tedy apoštolové svatý Petr a Pavel povzbudili ve víře, abychom se svatým Petrem volali: „Pane, ke komu půjdeme, ty máš slova věčného života!“ - a v hodině smrti se svatým Pavlem: „Dobrý boj jsem bojoval, život dokončil... Přeji si už umřít a být s Kristem!“

 

sobota po 12. neděli v mezidobí, Pustějov, 1.7.2017, 1 M 18,1-5 

Abrahám, i když je už starý, věří Bohu a čeká naplnění jeho slibu. Jeho pohostinnost ukazuje na jeho přirozené ctnosti, ale je i výrazem jeho náboženského postoje...