12. neděle v mezidobí (sv. Jan)

12. neděle v mezidobí B (sv.Jan) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 24.6.2018 

Lk 1,57-80 

Všichni proroci Kristův příchod pouze předvídali; Jan však mohl na Krista ukázat přímo a říci: "Hle, Beránek Boží..." První čtení hovoří o vyvolení proroka - a co v tomto případě platí o Izaiášovi, ještě přiléhavěji sedne na Jana Křtitele... - Novozákonní čtení ze Skutků apoštolů hovoří o Janu, že je ten, kdo dovádí starozákonní proroctví k cíli... První kapitola Lukášova evangelia vypráví o dvojí návštěvě archanděla Gabriela, při které ohlašuje narození dítěte: Zachariášovi a Marii.. - Nejprve oslovil Zachariáše (na rozdíl však od Marie), jako kněz sloužil u oltáře a nepochybně byl připraven na setkání s Božím tajemstvím. Byl sice pečlivě teoreticky připraven, ale asi na něco jiného... Když mu anděl ohlásí narození syna, a prohlašuje to dokonce za vyslyšení modliteb, Zachariáš mu to začne vymlouvat:: „Já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku... " (Lk 1,18) Řeklo by se - mluví rozumně... A zjevně mu nestačí, že hovoří s Božím poslem v Hospodinově chrámu, a tak požaduje důkaz: "Podle čeho to poznám?" Odpovědí bylo: „...oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům." (Lk 1,20) Jinými slovy: moc mluvíš, tak si teď pomlč, protože to potřebuješ... Alžběta se Zachariášem dávají synu jméno, které chtěl Bůh: Jan. Hebrejské Jo-chanan znamená „Bůh je milostivý“. Ano, Bůh se smiloval nad nimi a jejich potupou. Ale i jméno Zachariáš by bylo přeci hezké, vždyť znamená „Bůh pamatuje“. Jistě, nezapomněl na ně v jejich smutku a trápení a obdařil je synem. Ale Bůh si přál jméno Jan. A tak vzali jeho slovo vážně a učinili tak, jak si přál Bůh... Ještě jedna myšlenka: Zachariáš nepromluvil devět měsíců. Co přesně se mu v tom čase honilo hlavou - a mnohem víc srdcem - to nevíme. Ale můžeme to tušit. Nakonec, jak jsme dnes slyšeli, jen co měl příležitost, postupoval už podle Gabrielových slov a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ (Lk 1,63) A ihned se mu uvolnila ústa i jazyk. (Lk 1,64) - Je nesmírně důležité zaznamenat, k čemu obnovený dar řeči okamžitě použil: evangelium říká, že mluvil a chválil Boha. (Lk 1,64) Teď tedy byl zkušený kněz konečně schopen udělat to, k čemu Maria dospěla rovnou: chválit Boha... Kéž i my jsme připraveni vstoupit do Božího tajemství; pochopit jeho záměr s námi; a nakonec Boha chválit...