10.týden

úterý po 10. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 6.6.2017, 2 Kor 1,18-22 

Pavel byl nespravedlivě obviněn ze lži. Odvolává se na Boží spravedlnost a věrnost. V Kristu se vyplnili všechny Boží přísliby, i když člověk je nevěrný... 

 

Boží Tělo a Krev A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 11.6.2017 5M 8,2-16 Ž 147 1 Kor 10,16n Jn 6,51-58 

V reklamních nabídkách jsou různé programy, se zaměřením na správ-nou životosprávu, třeba s názvem "Jste to, co jíte"... Dále se hovoří o potravinách, která život zkracují či prodlužují; co je více a co méně zdravé; ale často jen jako marketing, aby se ty „jejich“ výrobky prodávali... Kdo staví jen na tělesném a pomíjivém životě, staví na písku a jeho stavba se dříve či později zhroutí. Ježíš nás však učí zásadnímu pohledu: Jde o věčnost. On proto přišel, "abychom měli život, a to v hojnosti"; život bez konce; život, jakým žije Bůh... Ptáme se: co může nasytit nekonečnou touhu a hlad člověka po dobru, lásce a poznání? - Nic konečného, jen Ten, kdo sám je nekonečný... Ježíš nemluví v obrazech, ale v pojmech naprosto zásadních a přitom srozumitelných. Chléb a víno - způsoby, ve kterých se nám odevzdává, a říká: „To je moje Tělo a má Krev.“ - Nejde tedy pouze o symboliku, ale o skutečné Tělo - Boží Tělo, které jde a vydává se za nás na smrt... „To je má Krev, která se prolévá,“ aby naše hříchy byly odpuštěny a smazány. Vezměte a jezte. Vezměte a pijte! Kdo jí tento chléb, bude žít navěky... Pane, můžeš být milovaný, ale nemůžeš být pochopený! Jenom láskou mohu obsáhnout, co je nemožné jinými prostředky. Jenom věřící láskou tě mohu najít. Jenom věřící láskou tě mohu poznat. Jenom věřící láskou tě mohu mít. Budu tě mít, Ježíši, až teprve tehdy, když začnu tvou lásku přijímat a žít... 

 

sobota po 10. neděli v mezidobí, Pustějov, 17.6.2017, 2 Kor 5,14-21 Boží láska k člověku je tak veliká, že neváhal vložit na Krista hříchy celého světa, aby za nás zemřel. Neměli bychom být proto lhostejný k Božímu milosrdenství...