1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 7.3.2017, Iz 55,10n 

Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání… 

 

čtvrtek po 1. postní neděli, Kujavy, 9.3.2017, Ester 4,17-20 

Modlitba patří k postní praxi. První čtení nám představuje úpěnlivou Esteřinu prosbu. Modlí se za sebe a za záchranu celého roztroušeného lidu po perském království, který by měl být vyhlazen... 

 

pátek po 1. neděli postní, Hl.Životice, 10.3.2017, Ez 18,21-28 

První čtení směřuje k opravdovému obrácení. Bůh totiž nikoho nesoudí jaký byl někdy, ale jaký je teď. Platí to především o Božím milosrdenství a odpuštění, pokud činíme pokání... 

 

sobota po popeleční středě, Pustějov, 11.3.2017, 5M 26,16-19 

Bůh miluje svůj lid a proto před vstupem do zaslíbené země obnovuje svoji smlouvu s ním a vyžaduje její dodržování i s se strany lidí. To lidu přinese požehnání...