1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 24.2.2015, Iz 55,10n
Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…
 
středa po 1. postní, Pustějov, 25.2.2015, Jon 3,1-10
Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a dává mu milost a čas k obrácení, je milosrdný a smilovává se, protože lidé přijeli jeho milost a obrátili se…
 
čtvrtek po 1. postní, Kujavy, 26.2.2015, Est 4,17-18
Různé těžkosti, menší i velkého charakteru, jsou součástí života každého člověka. Ester je nám příkladem důvěryplné modlitby…
 
pátek po 1. postní, Hl. Životice, 27.2.2015, Ez 18, 21-28
Bůh ústy proroka Ezechiela hovoří o svém milosrdenství, že pokud máme snahu se obrátit, pak nezávisí na závažnosti hříchů, protože On nám velkodušně odpouští a nabízí nový život a štěstí…
 
sobota po 1. postní, Pustějov, 28.2.2015, 5 M 26, 16-19
Vstupu do zaslíbené země předcházela obnova smlouvy mezi Bohem a jeho lidem; ačkoli Bůh je věrný, jen člověk je ten kdo porušuje smlouvu, ale pokud ji člověk zachová, Bůh mu požehná…