4. týden

04.02.2014 08:21
  • úterý po 4. neděli v mezidobí, Kujavy, 4.2.2014, 2 Sam 18,9-19,4
        Absolona vedla ctižádost a pobuřoval lid proti Davidovi. David naopak v Absolonovi viděl více syna než buřiče…
  • středa po 4. neděli v mezidobí, Pustějov, 5.2.2014, 2 Sam 24,9-17
        David tím, že dal sčítat lid, prohřešil se proti důvěře v Boha, totiž tím, že se spoléhal více na své vojsko než na Boha. Svého činu však lituje, a         Bůh mu odpouští.
  • čtvrtek po 4. neděli v mezidobí, Bílovec, 6.2.2014, 1 Krl 2,1-12
        Davidova velikost je vidno i na smrtelném lůžku. Jeho testament je prozářen vírou a nadějí. Své nástupce vyzývá k dodržování  Božího zákona.
  • pátek po 4. neděli v mezidobí, Kujavy, 7.2.2014, Sir 47,2-13
        Kniha Sirachovcova se ohlíží na své bohaté dějiny národa. V Davidovi vidí vojevůdce a organizátora veřejné bohoslužby. Nechybí ani přiznání         Davidových hříchů spolu s jistotou, že mu je Pán odpustil.
  • sobota po 4. neděli v mezidobí, Pustějov, 8.2.2014, 1 Krl 3,4-13
        Protože Šalamoun ve své důvěře v Boha žádal o moudrost – tedy schopnost správně rozlišovat mezi dobrem a zlem, dostal od Boha velkodušně i         bohatství a slávu…