3. týden

28.01.2014 09:15
  • úterý po 3. neděli v mezidobí, Kujavy, 28.1.2014, 2 Sam 6,12-19
        David chválil Boha různými způsoby. Je dobré, když mu děkujeme, když ho oslavujeme, když adorujeme, když mu zpíváme, tancujeme nebo i         jinak projevujeme úctu…
  • středa po 3. neděli v mezidobí, Pustějov, 29.1.2014, 2 Sam 7,4-17
        Na prvním čtení vidíme, že i když máme dobrý úmysl, nemusí to být ve shodě s Boží vůlí; naopak však, jestli hledáme boží vůli, Bůh nás naplňuje         svým požehnáním… 
  • čtvrtek po 3. neděli v mezidobí, Bílovec, 30.1.2014, 2 Sam 7,18-29
        V prvním čtení vidíme Davidovu pokoru. Ačkoli dostal příslib požehnání od Boha, přeci o požehnání žádá, ale na druhé straně si je i vědom         všeho, co od Boha už získal… 
  • pátek po 3. neděli v mezidobí, Kujavy, 31.1.2014, 2 Sam 11,1-17
        David patří k požehnaným postavám starozákonných dějin. A přeci bible ho nezkrášluje. Jeho hřích cizoložství a úkladné vraždy je i tady         hříchem…
  • sobota po 3. neděli v mezidobí, Pustějov, 1.2.2014, 2 Sam 12,1-17
        Pro Nátana, jako pravého proroka, který musí říkat pravdu, určitě nebylo lehké Davida kárat pro jeho hřích. David si vše uvědomuje, a po         napomenutí se i kaje…