18. týden

05.08.2014 09:12
  • pondělí po 18. neděli v mezidobí, Bílovec, 4.8.2014, Jer 28,1-17
Chananjáh byl lživý prorok. Naše, ačkoli dobrá přání, mohou být pouze iluzí, pokud to není boží vůlí….
  • úterý po 18. neděli v mezidobí, Bílovec, Kujavy, 5.8.2014, Jer 30,1-22
První čtení vysvětluje, proč lid trpí – kvůli četným hříchům. Ale pak Jeremiáš slibuje šťastnou budoucnost, protože Pán obnoví svoji smlouvu…
  • středa po 18. neděli v mezidobí (Proměnění Pána), Bílovec, Pustějov,  6.8.2014, Jer 31,1-7
Babylonské zajetí trvalo asi 50 let. Jeremiáš i v těchto těžkých chvílích povzbuzuje lid, že Bůh na něho nezapomněl: „věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smilování“ … ( I Ježíšovo proměnění mělo apoštoly povzbudit, že po utrpení přijde oslavení…)
  • čtvrtek po 18. neděli v mezidobí, Kujavy, Bílovec, 7.8.2014, Jer 31,31-34
Bůh je věrný, i když člověk často na Boha zapomíná. A pokud si člověk svoji chybu uvědomí a lituje ji, Bůh je pak milosrdný, odpouštějící a zapomínající…
  • pátek po 18. neděli v mezidobí, Hl.Životice 8.8.2014, Nah 2,1-7
Prorok Nahum hovoří o vítězství Izraele, který kráčí s Bohem a dává to do kontrastu zdrcující porážky asyrského krále…
  • sobota po 18. neděli v mezidobí, Pustějov, 9.8.2014, Hab 1,12-2,4
Prorok Habakuk hovoří, že Boží zaslíbení se naplní, i když momentálně to tak nevypadá, teď vidí spíše jen nepravosti, ale nakonec, jak to potvrzuje Boží slovo: „spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.“