MEZIDOBÍ (2016)

34. neděle v mezidobí

Krista Krále, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.11.2016  2 Sam 5,1-3 Ž 122 Kol 1,12-20 Lk 23,35-43  Kristus jako král, král však s korunou trnovou. Král zdánlivě bezmocný, posmívaný, opovržený... - Největší znalci Písma ho nerozpoznali; ti prý „nejzbožnější“ – tedy zákonními a farizeové ho...

Záznamy: 1 - 1 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

mezidobí (týden) 2016

34. týden v mezidobí

úterý po 34. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 22.11.2016, Zjv 14,14-20  Příroda se sice již ukládá k zimnímu spánku, ale obrazy prvního čtení nás připravují na „žně“ konce světa, abychom byli uznáni za hodné pro boží království...   středa po 34. neděli v mezidobí, Pustějov,...

Záznamy: 1 - 1 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

VELIKONOCE 2016

seslání DS

Seslání DS, Spálov, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 15.5.2016 Sk 2,1-11    Ž 104    Řím 8,8-17    Jn 14,15-26     Na apoštoly sestoupil Duch svatý. Byli naplněni jeho silou a mocí. Vyšli ven a začali evangelizovat. Jasně vidíme, že nejde o...

7. velikonoční neděle

7. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.5.2016 Sk 7,55-60    Ž 97    Zjv 22,12-20    Jn 17,20-26     Pán Ježíš mluví o jednotě. Pravá jednota je v tom, že dva jsou schopni se dohodnout a společně jednat. Mezi lidmi je mnoho...

6. nedele velikonoční

6. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.5.2016 Sk 15,1-29    Ž 67    Zjv 21,10-23    Jn 14,23-29 Dnešní evangelium je sice část Ježíšově „rozlučkové řeči“, kterou přednesl při Poslední večeři těsně před svým ukřižováním, ale na druhé...

5. velikonoční neděle

5. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.4.2016 Sk 14,2-27    Ž 145    Zjv 21,1-5    Jn 13,31-35 Navzájem si dáváme různé rady nebo někomu něco přikazujeme; ale na druhé straně, často sami rady jiných nepřijímáme a přikázání o to víc... –...

4. velikonoční neděle

4. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.4.2016 Sk 13,14-52    Ž 10    Zjv 7,9-17    Jn 10,27-30 Být nazván „ovcí či beranem“ není dnes vůbec nic lichotivého. Tato slova se dají lehce nepochopit, vnímat jako urážka. I výraz „být někým...

3. velikonoční neděle

3. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.4.2016 Sk 5,27-41    Ž 30    Zjv 5,11-14    Jn 21,1-19 Apoštolové se vrátili ke své původní práci – rybolovu. Můžeme se ptát: Kde hledat vzkříšeného Ježíše? – Je to sice ušlechtilá otázka, ale možná...

2. velikonoční neděle

2. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.4.2016 Sk 5,12-16    Ž 118    Zjv 1,9-19    Jn 20,19-31 Dnes jsme slyšeli o tom, jak byli učedníci ze strachu před židy shromážděni za zavřenými dveřmi. Není divu, mají strach. A právě do tohoto...

1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.3.2016     Jsem rád, že Velikonoce jsou... Bez včerejší noci, bez Ježíšova vzkříšení  by víra byla podvodem a lží. Díky za zprávu, že Bůh tak miloval svět, že poslal jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul,...

Bílá sobota (vigílie)

Bílá sobota, Pustějov, 26.3.2016     V této noci slavíme velikonoční vítězství. V této noci pramení i naše víra, protože Ježíš vstal z mrtvých! Hrob je prázdný. - Lao-tse říkal: „člověk hněte z hlíny nádobu, a právě tam, kde nic není, v prázdném prostoru nádoby, tam leží její...

Velký pátek

Velký pátek, Pustějov, 25.3.2016     A. Muller vyprávěl příběh jednoho obyčejného židovského žurnalisty, který za války jen tak-tak stihl nastoupit na jednu z posledních lodí směřujících do Ameriky. Loď byla torpédována německou ponorkou. Žurnalista už seděl v plném záchranném člunu,...

1 | 2 >>

velikonoční období 2016

7. velikonoční týden

středa po 7 neděli velikonoční, Pustějov, 11.5.2016, Sk 20,28-38             Pavel píše o tom, že nás má formovat Boží slovo. Ježíš zase vyzývá k jednotě a že máme být posvěceni pravdou. Kéž tedy božím slovem a pravdou, roste boží království mezi...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 3.5.2016, Sk 16,22-34             Pavel hlásal Boží slovo, trpěl za věrnost Kristu a dělal i zázraky... Důležité však je, že to vše přispívalo k evangelizaci a chvále Boží...   Nanebevstoupení...

5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 26.4.2016, Sk 14,19-28             Pavlova evangelizační mise v Lystře začala uctíváním, končila kamenováním... Pavla nezastavili žádné překážky, ale stále hlásá radostnou zvěst a utvrzuje ostatní ve...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 19.4.2016, Sk 11,19-26             Radost z šíření evangelia, je radostí celé církve. – Kéž i díky naším modlitbám a obětem neustále roste po celém světe počet kvalitních křesťanů... středa po 4...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 12.4.2016, Sk 7,51-8,1             Hřích je to, co lidi rozděluje, ale když se otevřeme DS, pak nás sjednocuje... - Štěpán byl plný DS a v jeho síle dokáže položit i svůj život za pravdu...

2. velionoční týden

Zvěstování PM, Pustějv, Kujavy, Hl.Životice, 4.4.2016     Podivuhodná výměna se děje - a je to zvláštní, protože to, co bylo Boží, stává se lidským; síla je slabostí; co je nesmrtelné, se mění ve smrtelné, a to jen proto, aby se na tuto zem vrátil pokoj a kus nefalšovaného štěstí,...

PůST 2016

Květná neděle

Květná neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  20.3.2016 Iz 50,4-7    Ž 22    Flp 2,6-11    Lk 22,14-56     Květná neděle je brána do Svatého týdne, vrcholu církevního roku. Tato neděle spojuje Ježíšovo povýšení v radostně...

5. neděle postní

5. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  13.3.2016 Iz 43,16-21    Ž 126    Flp 3,8-14    Jn 8,1-11     Ježíš nebagatelizuje hřích, ale neodsuzuje ani hříšníka. Ježíš neodsuzuje ani „spravedlivé“ farizeje, ani „hříšnou“ ženu....

4. postní neděle

4. postní neděle C, Děrné, Lukavec  6.3.2016 Joz 5,9-12    Ž 34    2 Kor 5,17-21    Lk 15,1-32 Téma dnešní neděle – milosrdenství, rozvinutá do příběhu o milosrdném otci, nádherně koresponduje s rokem milosrdenství... - Obecně milosrdenství je:...

3. neděle postní

3. postní neděle C, Vlkovice, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  28.2.2016 2 M 3,1-15    Ž 103    1 Kor 10,1-12    Lk 13,1-9     Myslím, že všichni jsme již slyšeli: „to je dobrá nebo špatná investice.“ Investicí se rozumí materiální nebo...

2. postní neděle

2. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  21.2.2016 1M 15, 5-18    Ž 27    Flp 3, 17-4,1    Lk 9, 28-36 I když je už druhá postní neděle, jsme stále na začátku postní doby a přípravy na Velikonoce. Postní neděle se nezapočítávají do 40-ti...

1. postní neděle

1. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  14.2.2016 5 M 26,4-10    Ž 91    Řím 10,8-13    Lk 4,1-13     Bohoslužba slova dnešní neděle vyzdvihují jednu myšlenku, která se určitým způsobem proplétá všemi čteními. Je ní víra. –...

postní období 2016

5. postní týden

úterý po 5. postní, Kujavy, Hl.Životice 15.3.2016, 4 M 21,4-9             Člověk je náchylný k neustálému reptání a stěžování si, podobně jako Izraelité v prvním čtení. Pro psychickou pohodu však prospívá pozitivní myšlení, vděčnost a důvěra v...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy, Hl.Životice 8.3.2016, Ez 47,1,-12             Symbolika Ezechieolova vidění o vodě vytékající z chrámu znamená, že všechno požehnaní pochází od Boha, který nás miluje, odpouští nám a chce nám být vždy nablízku... středa po 4....

3. postní týden

úterý po 3. postní, Kujavy,Hl.Životice 1.3.2016, Dan 3,25-43             Obsahové linie Azariášově modlitby: spolehnutí, důvěra, pokora a hledání Boží vůle... – to jsou základní postoje modlícího se člověka. středa po 3. postní, Pustějov, 2.3.2016, 5 M...

2. postní týden

pondělí po 2. postní (stolec sv.Petra), Spálov 22.2.2016, Mt 16,13-19     Křtem jsme byli včleněni do Krista, ale i církve. Dnešní svátek nám připomíná, že ačkoli máme každý jiný úkol, všichni tvoříme církevní rodinu. Kéž se tedy usilujeme o vzájemnou jednotu a...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 16.2.2016, Iz 55,10n             Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání… středa po 1. postní, Pustějov, 17.2.2016, Jon 3,1-10      ...

Popeleční středa

Popeleční středa Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 10.2.2016 Joel 2,12-18         Představme si, že by popel promluvil: „Kdysi jsem byl jako žár: život, láska, vášeň - teď jsem popel. Kdysi jsem byl jako zelený strom - nyní jsem popel. Kdysi jsem byl jako silný lev - teď...

VÁNOCE

dny po Zjevení

pátek po Zjevení, H.Životice 8.1.2016, 1 Jn 4,7-10  ...

Záznamy: 1 - 1 ze 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ADVENT

2.adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.12.2015 Bar...

Záznamy: 3 - 3 ze 3
<< 1 | 2 | 3

adventní období

4. adventní týden

úterý po 4. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 22.12.2015, 1 Sam...

Záznamy: 1 - 1 ze 4
1 | 2 | 3 | 4 >>