MEZIDOBÍ

34. neděle (Krista Krále)

34. neděle v mezidobí B, Krista Krále,  Hl.Životice, Pustějov,...

Záznamy: 1 - 1 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

mezidobí (týden)

30. týden v mezidobí

pátek po 30. neděli v mezidobí, Hl.Životice 30.10.2015, Řím...

Záznamy: 4 - 4 ze 29
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

VELIKONOCE

seslání DS

SESLÁNÍ DS B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.5.2015, Sk 2,1-11 Ž 104 Gal 5,16-25 Jn 15,26-16,15 U Boha neexistuje ani čas ani prostor, přesto dnes si připomínáme, že Duch Svatý byl dán tomuto světu, ale i okamžik, kdy se prvně lidé otevřeli Du-chu a přijali ho. Pro apoštoly to byl a pro nás...

7. velikonoční neděle

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.5.2015, Sk 1,15-26 Ž 103 1Jn 4,11-16 Jn 17,11-19 V evangeliu jsme slyšeli Ježíšovu modlitbu za nás a za svět. Svět, ve kterém žijeme, není a nebude ideální, to dobře víme. Ježíš za nás prosí Otce, aby nás chránil od zlého. Ale nevyvádí...

6. velikonoční neděle

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.5.2015, Sk 10,25-48 Ž 98 1 Jn 4,7-10 Jn 15,9-17 Blížíme se k svatodušním svátkům, a tak první čtení staví do popředí Ducha Svatého a jeho obdarování. Druhé čtení a evangelium mají výraznou společnou myšlenku: vzájemnou lásku....

5. velikonoční neděle

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Děrné, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.5.2015   Sk 9,26-31 Ž 22 1 Jn 3,18-24 Jn 15,1-8 V dnešním podobenství je především překrásné ujištění, že jsme v něčem zakořenění. Že po narození nejsme odkázáni jen sami na sebe, že nejsme stvořením nepochopitelného...

4. velikonoční neděle

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Bílovec, D.Benešov, Zábřeh, 26.4.2015   Sk 4,8-12 Ž 118 1 Jn 3,1-2 Jn 10,11-18 V dnešním evangeliu jsme slyšeli: „Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ - Nikde Ježíš sám o sobě nehovoří tak jasně, i když v přirovnání, čím je a chce pro...

3. velikonoční neděle

3. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.4.2015 Sk 3,13-19 Ž 4,2-9 1 Jn 2,1-5 Lk 24,35-48 Jak jsme slyšeli v evangeliu, Emauzští učedníci se právě vrátili k jedenácti a jiným, co byli s nimi a povídají jim, co viděli, co se stalo. Jedenácti vyprávěli, jak se Pán zjevil...

2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.4.2015, Sk 4,32-35 Ž 118 1 Jn 5,1-6 Jn 20,19-31,  Dnešní den prožíváme neděli Božího milosrdenství. – V evangeliu jsme slyšeli trojitý Ježíšův pozdrav: „pokoj vám“. - Tomáš je skeptik, nedá (v uvo-zovkách) na "povídačky". Je realista,...

1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.4.2015, Jn 20,1-9 Slavíme dnes neděli Vzkříšení, tedy největší svátek církevního roku. Ukřižovaný Kristus zvítězil. Vzkříšením Bůh potvrdil, že Ježíš Nazaretský je vskutku tím pravým a jediným Mesiášem, který přišel, aby spasil celý svět....

velikonoční období

7. velikonoční týden

pátek po 7. neděli velikonoční, H.Životice, 22.5.2015, Sk 25,13-21 Pavel je sice nevinný, ale přeci je souzen, podle slov Felixa, za „spornou otázku“, jenomže kdyby Kristus nevstal z mrtvých, marná by byla i celá naše víra…   sobota po 7. neděli velikonoční, Pustějov, 23.5.2015, Sk...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 12.5.2015, Sk 16,22-34 Pavlova odpověď z prvního čtení je adresovaná i pro nás, posluchače 21. století: „uvěř v Pána Ježíše, a  dojdeš spásy….“   sobota po 6. neděli velikonoční, Pustějov,16.5.2015, Sk 18,23-28 Jméno...

5.velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 5.5.2015, Sk 14,19-28 Pavel v Antiochii končí svoji první misijní cestu, mezitím je kamenován, ale i to snáší pro Krista, aby se jeho poselství šířilo…   středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 6.5.2015, Sk 15,1-6 Pavel skončil...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 28.4.2015, Sk 11,19-26  Smrtí sv.Štěpána se sice začalo pronásledování křesťanů, ale na druhé straně napomohlo šíření víry i na dalších územích. Tak se Antiochia stává místem, kde prvníkrát nazvali věřící...

3. velikonoční týden

pondělí po 3. neděli velikonoční, Bílovec, 20.4.2015, Sk 6,8-15 Na přímluvu sv. Štěpána si vyprošujme pro náš každodenní život sílu DS pro naše rozhodování a to, abychom kráčeli ve světle a byli pro jiné „anděly“…   úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 21.4.2015, Sk...

2. velikonoční týden

úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 14.4.2015, Sk 4,32-37 Ježíš vstal z mrtvých. Jak se dovídáme z evangelia, víra v něho otvírá možnost narodit se znova, tedy z DS a tak mít život věčný…   čtvrtek po 2. neděli velikonoční, Kujavy, 16.4.2015, Sk 5,27-33 Ježíš...

1. velikonoční týden

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 7.4.2015, Sk 2,36-41 Postní dobou jsme se připravovali na velikonoce, na obrácení. Teď můžeme Bohu vzdávat chválu za dar vykoupení...   středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 8.4.2015, Sk 3,1-10 První čtení nás povzbuzuje, že...

trídům

Zelený čtvrtek, Hl. Životice, 2.4.2015 Dnešní večer připomíná ustanovení Eucharistie, služebného kněžství a přikázání bratrské lásky.  Ježíš zahajuje velikonoční večeři umýváním nohou. Bůh bere na sebe roli služebníka a očišťuje nás, abychom se mohli účastnit jeho hostiny; a bere na sebe...

PůST

5. postní neděle

5. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 22.3.2015   (4.tématická o Eucharistii) Jako předposlední téma v cyklu budeme dnes uvažovat o: „EUCHARISTII A EVANGELIZACI“.   Eucharistie je zdroj jednoty a síly života církve. Zde je skryta posila pro fungující farní...

4. postní neděle

4. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 15.3.2015   (3.tématická o Eucharistii) Jako třetí téma, o kterém budeme dnes uvažovat je: „EUCHARISTIE A SOLIDARITA“. Lhostejnost a individualismus je rakovinou naší doby. – Naopak, Eucharistie vybízí k vnímavosti a angažovanosti...

3. postní neděle

3. postní neděle B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 8.3.2015   (2.tématická o Eucharistii) Druhá téma, o které budeme dnes uvažovat je „EU-CHARISTIE A SPOLECENSTVI“. Na společenství vycházející z eucharistie lze nahlížet ze dvou úhlů: na prvním místě jde o společenství s Bohem, který...

2. postní neděle

2. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 1.3.2015   (1.tématická o Eucharistii) Minulou neděli listem od o.biskupa jsme byli uvedeni do postní doby ve spojení s tématem eucharistie. Několik neděl se budeme tedy zabývat eucharistií. Dnes budeme uvažovat o eucharistii a...

postní období

svatý týden

úterý svatý týden, Kujavy 31.3.2015, Iz 49,1-6 Povolání každého proroka (tak i Izaáše) je tvrdé a úspěch malý, ale důležité je plnění poslání a to i přes hranice vlastního lidu…   středa svatý týden, Pustějov, 1.4.2015, Iz 50,4-9 Z prvního čtení se dovídáme, že Pán je vždy věrný a...

5. postní týden

Zvěstování PM, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.3.2015 (5.tématická o Eucharistii) Dnes o svátku Zvěstování PM zakončíme náš tématický celek uvažováním o: „EUCHARISTII A MARII“. Vstupme do školy svatých, a učme se na jejich příkladu opravdové eucharistické úcty. Mezi svatými, Maria se...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 17.3.2015, Ez 47,1-12 Voda je symbolem očištění ale i požehnání. To, že voda v prvním čtení vytéká z chrámu, znamená, že všechno požehnání je od Boha; on ho chce vždy s hojností vylít, jen člověk musí být ochoten se obrátit k Bohu…   sv.Josef,...

3. postní týden

úterý po 3. postní, Kujavy,Hl.Životice 10.3.2015, Dan 3,25-43 V prvním čtení jsme si vyslechly nádhernou Azariášovu modlitbu. Podčárnu jen některé momenty: nevzdaluj od nás své milosrdenství…, přijmi nás pro pokoru ducha…, celým srdcem tě následujeme…, hledáme tvou tvář…, dej slávu svému...

2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 3.3.2015, Iz 1,10-20 Začátek knihy proroka Izaiáše je jako úvod do celé knihy, neboť posláním proroka je burcovat lid a vést ho k obrácení, to pak vede ke spravedlivosti a milosrdenství…   středa po 2. postní, Pustějov, 4.3.2015, Jer 18,18-20...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 24.2.2015, Iz 55,10n Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…   středa po 1. postní, Pustějov, 25.2.2015, Jon 3,1-10 Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a dává mu...

patek po Pop.středě

pátek po popelci, Hl.Životice, Pustějov 20.2.2015, Iz 58,1-9 První čtení dává do kontrastu vnější a vnitřní projevy půstu, přičemž vyjmenovává odřeknutí se zla a egoistické zotročení jiného, vynalézavou lásku a odpuštění, …). Když takto člověk postupuje, Bůh ho uzdravuje a dává mu své...

Popeleční středa

popeleční středa Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 18.2.2015   Dnes slavnostně vstupujeme do postní doby. Jaká je její náplň a proč vlastně je? – Abychom ji lépe pochopili, podívejme se na konec – tedy Velikonoce, protože na ní je postní doba přípravou. Ty jsou ústředními svátky...

Vánoce

půlnoční

půlnoční (v noci), Pustějov, H.Životice, 24.12.2014, čtení z vigilie...

Záznamy: 1 - 1 ze 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ADVENT

4.adventní

4. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 21.12.2014 2...

Záznamy: 1 - 1 ze 4
1 | 2 | 3 | 4 >>

adventní období

3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy H.Životice, 16.12.2014, Sof...

Záznamy: 1 - 1 ze 3
1 | 2 | 3 >>