vánoční oktáv

sv. Jan, Hl.Životice, 27.12.2016 

Jan, jako jeden z apoštolů, byl očitým svědkem událostí kolem Ježíše, kterého on nazývá „vtěleným slovem“. On nám to zvěstuje, abychom i my měli s ním společenství... 

 

sv. Mláďatek, Pustějov, 28.12.2016 

Když mudrcové zvěstovali, že se narodil král, Herodes se děsí a chce ho zabít, aby neztratil své království. Ale Ježíš nepřišel, aby Heroda svrhl, ale přemohl ďábla. Herodes to však neví, a proto ze strachu zabíjí i nevinné děti, které ačkoli ještě nemluví, předci už svědčí o Kristu... 

 

5.den oktávu (čtvrtek), Kujavy, 29.12.2016, 1 Jn 2,3-11 

Podle čeho víme, že jsme poznali Boha? Jestliže jsme se otevřeli jeho přítomnosti a nechali se jí proměnit, má to své důsledky – jsme schopni zachovávat jeho přikázání a žít v lásce... 

 

sv.Rodina (A), Hl.Životice, 30.12.2016, Sir 3,3-17 

Kniha Sirachovcova je snahou o aktualizaci židovské mudroslovní tradice. Rozvádí 4.přikázání, což je pak znakem otevřenosti Božímu milosrdenství... 

 

7.den oktávu (sobota), Pustějov, 31.12.2016, 1 Jn 2,18-21 

Jan píše o tzv. „poslední hodině“, to znamená být připraven a čekat na příchod Kristův; být věrný společenství církve a uskutečňovat poznání, které jsme obdrželi od DS...