svatý týden

úterý svatý týden, Kujavy 31.3.2015, Iz 49,1-6
Povolání každého proroka (tak i Izaáše) je tvrdé a úspěch malý, ale důležité je plnění poslání a to i přes hranice vlastního lidu…
 
středa svatý týden, Pustějov, 1.4.2015, Iz 50,4-9
Z prvního čtení se dovídáme, že Pán je vždy věrný a stojí při nás i v utrpení, protože i sám snášel utrpení pro nás…