sv. Rodiny

sv.Rodina, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 28.12.2014, 1 M 15,1-6,21,1-3 Ž 105 Žid 11,8-19 Lk 2,22-40

Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše, ale i rodinnými svátky…
Ačkoli Ježíšův život byl podivuhodný od prvních vteřin jeho exis-tence, přichází na svět a vyrůstá v rodině. Písmo dokonce připomíná, že to bylo asi 30 let. On Bůh se nechal formovat od Marie a Josefa. Dnes jsme slyšeli, že 40 dní po svém narození je přinesen a obětován v chrámu. Josef i Maria sice věděli, kdo je Ježíš, ale když slyšeli slova staroučkého Simona a prorokyně Anny, byli udiveni. Byl to chvalozpěv, ale i proroctví. Ano, dítě by bez ochrany rodiny jen stěží přežilo. A kdyby Josef a Marie, nebyli ote-vřeni Bohu; kdyby s Bohem neřešili své každodenní radosti i starosti; jak pak by zvládly ty nejtěžší okamihy svého života?
 
Dnes máme tedy před očima naše rodiny. Manželství není jen nějaká obyčejná věc, ale je to společná cesta ke svatosti; ke společnému štěstí bez konce v nebi. Modlitba nás otevírá pro Boha, a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost štěstí z Boží blízkosti. Naopak k největší katastrofě lidských dějin došlo, když člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu. To platí i o rodinném životě…
Obracím se dnes především na rodiny; na otce, matky, děti i staré rodiče: Využijte sváteční atmosféru a dejte jeden druhému, zvláště vašim dětem, zakusit Boží blízkost. Otevřete svá srdce a povídejte o Bohu; o své víře; o svých zkušenostech s Ním; o jeho pomoci a velikých věcech, skrze které jste poznali jeho lásku, třeba v maličkostech. Zadívejte se s láskou na své děti a na své manželské partnery. A objevíte další důvody k oslavě Bo-ha. - Ať nazaretská rodina provází vás svým příkladem důvěry v Boha přes všechny těžkosti rodinného života…