sv. Cyrila a Metoděje (14. neděle)

sv. Cyril a Metoděj (14. neděle), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.7.2015
Málokterý světec ve svém životě naplnil tak věrně slova Pána Ježíše jako naši svatí věrozvěstové Cyril a Metoděj. Příkaz našeho Spasitele zní: "Jděte do celého světa." A oni jej plní. Z rodné Soluně odcházejí do Cařihradu a odtud podnikají apoštolskou cestu mezi Araby. Pronikají až do Bagdádu. Ochotně jdou hlásat víru na Krym a roku 863 se ujímají misijního díla mezi Slovany a přicházejí také na Moravu... 
Současný papež František v jedné ze svých promluv řekl, že církev, která žije jenom sama pro sebe, ať tedy ta místní církev, farnost nebo spolek - ztrácí smysl své existence, protože církev je tady proto, aby evangelizovala. - Evangelizace je vlastně pokračování v díle Božím. Vždyť Bůh posílá svého Syna, aby žil náš život, aby přinesl zvěst o Otci, aby nás s Otcem smířil, vykoupil a proměnil ten špatně nasměrovaný trend celého lidstva: od egoismu k lásce… Evangelizace je přinášet radost z víry, z naděje, z lásky… - K tomu, aby někdo šířil víru, nemusí být ani výmluvným řečníkem nebo schopným manažerem. Ale musí to být ten, který miluje Boha. - Všichni jsme velice křehcí, zranitelní. Pánu Bohu ale nevadí naše slabosti nebo to, že zápasíme se všedními hříchy. Jemu ale vadí, když jej nemilujeme, protože kdybychom ho milovali, tak si tu lásku nemůžeme nechat pro sebe. Člověk, který Boha miluje, touží, aby Boha poznali i druzí lidé. A zakusil-li takový člověk, jak Bůh jeho život změnil, tak touží, aby se ta milost dotkla i těch ostatních. Člověk, který hmatatelně zažil, jak Bůh ve své milosrdné lásce odpustil všechny hříchy, přitáhl jej na své srdce, ten člověk ví, že to je správná cesta, že to je jediné řešení, jak čelit všemu nedorozumění, napětím a všem lidským konfliktům, které utváří každodenní život. Pak víru předáváme v rodině, na pracovišti; prostě tam, kde právě jsme…
Je to veliká věc, že známe Boha. Když budeme žít to základní povolání - milovat Boha celým srdcem a odpovídat na jeho lásku, budeme misionáři, aniž o tom možná budeme vědět. Máme-li se stát církví nežijící jen pro sebe; rodinami, kde skutečně působí Bůh, kde dává lidskému srdci pokoj a radost ze života - musíme začít sami u sebe, nechat Boha vstoupit do našeho života, do každé situace. Potom Bůh bude jednat skrze nás. - Prosme ty svaté přímluvce našeho národa, sv. Cyrila a Metoděje, aby nám vyprosili dar veliké lásky a víry v Boha. Ať jsme lidmi, na kterých je vidět, že Boha milují, znají a jsou s ním prostě šťastni, a tak jako oni dávají příklad života a všude evangelizují…