Popeleční středa

Popeleční středa Pustějov, Kujavy, Hladké Životice 1.3.2017 Joel 2,12-18 

Dnešním dnem vstupujeme do doby, která nás má připravit na svátky našeho vykoupení. Je to doba, která je nám dána k našemu obrácení. Jak bychom měli tento čas naplnit, aby byl pro nás časem co nejvíce požehnaným? Papež František odpovídá: „Dej svůj život v sázku! Ber dnes život tak, jak přichází, a prokazuj dobro druhým lidem. Bůh tě volá k tomu, abys přinášel plody! Bůh tě volá, abys předával život. Bůh tě volá, abys vytvářel naději. Bůh tě volá, abys přijal milosrdenství a dával ho. Bůh tě volá, abys byl šťastný...“ Co mám dělat, a to nejen v postním období, abych byl šťastný? • Konej dobro - ale neptej se, co ti to přinese. Vždyť jaký smysl má se ptát, co ti to přinese, a neptat se, co to přinese druhému? • Konej dobro - ale neptej se, jestli je ten, kterému pomáháš, hoden tvé pomoci. Tak znehodnocuješ dobro, které konáš. • Konej dobro - ale ne, aby všichni viděli, jaký dokážeš být nezištný. Jak můžeš být nezištný, když ti tolik záleží na sobě? • Konej dobro - ale neříkej: Škoda, že si toho nikdo nevšiml. Je Bůh pro tebe "nikdo"? • Konej dobro - ale ne proto, aby tě chválili. A když tě někdo chválí, tak hleď, aby v tvém srdci nerostl plevel pýchy. • Konej dobro - ale nečekej na dík. A když ti děkují, tak buď vděčný. • Konej dobro - ale nečekej na odměnu. Neboť jak chceš jinak pozorovat, že jsi již hodně odměněn skrze to, že jsi mohl udělat dobro? Proč to tedy máme všechno dělat? Odpovědí je první čtení: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem…, neboť (Bůh) je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky…“