po popelci

pátek po popeleční středě, Hl.Životice, 3.3.2017, Iz 58,1-9 

Prorok Izaiáš hovoří o falešných představách o půstě. Takový půst se podobá pohlazení medvěda, které jiného raní. Pravý půst však je láska a milosrdenství… 

 

sobota po popeleční středě, Pustějov, 4.3.2017, Iz 58,9-14 

Je lehké ukazovat na jiného, pomlouvat, utlačovat,… ale pravý půst, o kterém mluví již Izaiáš je přirovnán ke světlu: tedy milosrdenství, láska, odpuštění, povzbuzení, dobré slovo… Tehdy nás Bůh požehná.