patek po Pop.středě

pátek po popelci, Hl.Životice, Pustějov 20.2.2015, Iz 58,1-9
  • První čtení dává do kontrastu vnější a vnitřní projevy půstu, přičemž vyjmenovává odřeknutí se zla a egoistické zotročení jiného, vynalézavou lásku a odpuštění, …). Když takto člověk postupuje, Bůh ho uzdravuje a dává mu své světlo…