oktáv

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 18.4.2017, Sk 2,36-41 

První věta dnešního čtení je hutným shrnutím prvokřesťanského vyznání víry. Správnou reakcí je naše obrácení a následovaní Ježíše... 

 

čtvrtek po 1. neděli velikonoční, Kujavy, 20.4.2017, Sk 3,11-26 

Jádrem prvního čtení je jednoduchá zvěst o Ježíšově smrti a vzkříšení, zasazena do kontextu celého Písma. Pokud Krista vpustíme do svého srdce, uvidíme větší zázraky jak uzdravení chromého... 

 

pátek po 1. neděli velikonoční, Hl.Životice, 21.4.2017, Sk 4,1-12 

Apoštolové i v tíživé situaci, před velradou, v síle DS hlásají Krista, který za nás zemřel a vstal...., neboť jen „v němž můžeme dojít spásy“. 

 

sobota po 1. neděli velikonoční, Pustějov, 22.4.2017, Sk 4,13-21 

Příběh apoštolů před velradou je povzbuzením, že pokud člověk chválí Boha, mocnosti zla nemají šanci...