Bílá sobota

Bílá sobota (vigilie) Hl.Životice 31.3.2018, Mk 16,1-7 

Slavíme Kristovo zmrtvýchvstání. Dnešní liturgie je plná symbolů a v Božím slově jsme slyšeli dějiny spásy... - Kristus vstal z mrtvých, aleluja! Tady nejde jen o symboly, o přítomnost jen symbolickou; ale o živou a stále aktuální přítomnost... V evangeliu jsme slyšeli o statečných ženách: Marii Magdaleně, Marii Jakubově a Salome, které se vydaly po velikonoční sobotě (pro ně to už byl všední den), aby balzamovaly mrtvé Ježíšovo tělo. Jdou, aby jakoby zpečetily jeho smrt. A hrob... - je prázdný! „Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen, není tady. Ale jděte a povězte...“ - Otázka pro nás však zní: Jakého Krista dnes hledáme my? Hledáme ho vůbec? Hledáme dnes Krista minulosti, který zde žil před dávnými lety, a my na to jen vzpomínáme? - Anebo doopravdy hledáme Krista, o kterém sice již dávno víme, že je živý? Je třeba hledat Zmrtvýchvstalého! I Dnes a stále! A kde je zmrtvýchvstalý Kristus? - Ženy dostaly úkol: "Jděte rychle a zvěstujte!" Já vám nemohu říci nic jiného: Jděte a zvěstujte!... - Pozor, zvěstovat se však dá něco, co jsem sám zažil. Židé měly tehdy jen splněné proroctví; my už máme i živého Krista, o kterém máme svědčit svým životem.... Nestačí jen rozsvěcovat křestní svíčku, musíme hledat Zmrtvýchvstalého uprostřed nás a zpřítomňovat ho svým životem...