Bílá sobota - vigilie

Vigilie Zmrtvychvstání, Kujavy 15.4.2017 

Nikdy při jediné bohoslužbě se nečte tolik příběhů z Bible jako právě o velikonoční vigilii. Tyto příběhy jsou v časovém sledu, který začíná někdy na počátku stvoření vesmíru a pokračuje dalšími tisíciletími, přes Abraháma a Mojžíše až k Ježíši, našemu Pánu. Tam dosahuje svého vrcholu. Není větší zvěsti v dějinách naší planety Země než ta, která je nám v této noci zvěstována: a tou je Pánovo vzkříšení... Ježíš svým narozením, životem, smrtí a především zmrtvýchvstáním nám všem, kdo v něho uvěří, ukázal cestu, která vede do plnosti života a lásky ve věčné blaženosti. Ano, žádná větší zpráva nám nemůže být zvěstována než právě tato. Tvou smrt zvěstujeme... - to znamená, že jsi ŽIL. Tvé vzkříšení vyznáváme... - to znamená, že ŽIJEŠ. Na tvůj příchod čekáme... - to znamená, že ŽIJEŠ NA VĚKY. Ježíš, Boží Syn, je i zde s námi. Můžeme Ho vidět pohledem víry a čistého srdce. Můžeme otevřít srdce té největší radosti, jakou nám On chce dát. Také my můžeme jako On zvítězit nad zlem i smrtí...