8. týden v mezidobí

úterý po 8. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 29.2.2018, 1 Pt 1,10-16 

Petr vyzývá ke svatosti, protože i Bůh je svatý; a povzbuzuje věřící v naději, že v Kristu se naplnily všechny přísliby spásy... 

 

Boží Tělo B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 31.5.2018 

Prožíváme slavnost Těla a Krve Páně; slavnost Nejsvětější svátosti; slavnost viditelné, hmatatelné, „ochutnávatelné“ přítomnosti našeho vykoupení... - Slavnost Těla a Krve Páně je svátkem, při kterém máme příležitost si uvědomit, jak jsou Boží dary, nabídnuté člověku, obyčejné a nenápadné, ale přesto nenahraditelné! První čtení je smlouva uzavřená krví, která spojuje Boha a Izrael... - List Židům spojuje starozákonné smlouvy vyúsťující do Kristově krvi; tedy smlouvy nového zákona; smlouvy lásky a vykoupení... - A evangelium nám připomíná Kristovu závěť před umučením... Dnes si chceme připomenout, že totiž veliký Bůh touží být v mém životě přítomen tak samozřejmě a pořád, jak to napovídá znamení, které pro tuto skutečnost zvolil: totiž chléb a víno... Chléb je v našem životě přítomen stále, či už s lepkem nebo bez něho... Dnes se máme my zeptat sami sebe, jestli je stejně stále v našem životě přítomen i Bůh... 

 

sobota po 8. neděli v mezidobí, Pustějov, 2.6.2018, Jud 17,20-25 

Apoštol Juda povzbuzuje věřící, aby: se modlili, měli naději, smilovávali se a tak oslavovali Boha...