7. velikonoční týden

úterý po 7. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 30.5.2017, Sk 20,17-27 

Lukáš zaznamenal Pavlovu jakoby rozloučkovu řeč. Své poslání naplnil, aby mohl ještě dovršit i svůj život, aby však byl nakonec oslaven Bůh... 

 

středa po 7 neděli velikonoční (Navštívení PM), Pustějov, 31.5.2017 

Zprávu o návštěvě Panny Marie u Alžběty připojuje Lukáš bezprostředně ke zvěstování; takže navštívení je pouze doplněním velikého tajemství... Marie při vtělení nežádala od anděla znamení jako nevěřící Zachariáš; Bůh však jí to znamení dal: ve slovech archanděla rozpoznala pokyn a přání Nejvyššího, aby navštívila příbuznou, která "počala syna ve svém stáří", a vydala se bez otálení na cestu, která trvala přibližně tři dny... Pak vstoupila do Zachariášova domu a pozdravila svou příbuznou; na její slovo byl posvěcen i Jan v lůně matky a Alžběta naplněna Duchem Svatým poznala, koho má před sebou. To byl důvod, proč si Pán tuto návštěvu přál: chtěl být donesen matkou k svému předchůdci, aby jej očistil od dědičné viny ještě před narozením. A ona mu tuto milost zprostředkovala... Celou duši vložila do chvalozpěvu; k Bohu obrací chválu, kterou jí Alžběta vzdává; jen jemu přičítá vše, co velikého v ní vykonal... Prosme zvláště dnes, aby i nám Marie přinášela Krista i s jeho dary a všemi milostmi.

 

čtvrtek po 7. neděli velikonoční, Kujavy, 1.6.2017, Sk 23,6-11 

Pavel vydává svědectví o Kristu v Jeruzalémě, aby pak svědčil i v Římě. Židovství i křesťanství spájí víra ve vzkříšení. 

 

pátek po 7. neděli velikonoční, Hl.Životice, 2.6.2017, Sk 25,13-21 

Pavel je vyslýchán místodržitelem Festem, ale ne jako „zločinec“ ale kvůli Ježíšovu vzkříšení. Jako římský občan má právo být souzen v Římě, kde později pro Krista položí i svůj život... 

 

sobota po 7. neděli velikonoční, Pustějov, 3.6.2017, Sk 28,16-31 

Pavel, ačkoli je v římském vězení, může i tady přijímat hosty a učit je o Pánu Ježíši, aby se radostná zpráva šířila dál...