7. týden v mezidobí

úterý po 7. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 26.2.2019, Sir 2,1-13 

V životě člověka jsou období dobrá i zlá, ale i v protivenstvích třeba vydržet a důvěřovat Bohu, protože: „Vždyť Pán je milosrdný a dobrotivý, odpouští hříchy a zachraňuje v čase tísně“ 

 

středa po 7. neděli v mezidobí, Pustějov, 27.2.2019, Sir 4,12-22 

„Pán miluji ty, kdo milují moudrost“. (v Bibli je pod pojmem moudrost myšlen: život ve shodě s Bohem); a tudíž ti, kdo milují moudrost, usilují o vlastní posvěcení a konání dobra... 

 

čtvrtek po 7. neděli v mezidobí, Kujavy, 28.2.2019, Sir 5,1-10 

Bohatství podle Bible je znakem Božího požehnání, ale může člověka také vést k pýše a pocitu soběstačnosti bez Boha... Podobně je tomu, když se člověk spoléhá opovážlivě na Boží milosrdenství... 

 

pátek po 7. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 1.3.2019, Sir 6,5-17 

Ten, kdo je pevně zakořeněn v Bohu, může být i věrným přítelem jinému člověku, a vytrvá v přátelství i v čase zkoušek... 

 

sobota po 7. nedělen v mezidobí, Pustějov, 2.3.2019, Sir 17,1-13 

Bůh nás stvořil na svůj obraz a daroval nám mnohé dary, mezi nimi vyniká svoboda a uvažování, ale největším darem zůstává, že se můžeme životem podle smlouvy a svědomí, po smrti znovu vrátit k Bohu a být s ním...