6. velikonoční neděle

6. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.5.2018 

Sk 10,25-48 Ž 98 1 Jn 4,7-10 Jn 15,9-17 

Ústřední myšlenkou dnešního Božího slova je LÁSKA. - V prvním čtení jsme slyšeli: „...v každém národe je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné“. - Janův list nás vybízí: „Milujme se navzájem, protože láska je z Boha.“ - A evangelium pokračuje: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já vás... - Milujte se navzájem.“ - Přes všechnu inflaci různého zneužívání má podstatné slovo „LÁSKA“ stále svůj hluboký význam v životě člověka. Bez něj nelze žít. (Sv. Augustin píše: „Není nikdo, kdo by nemiloval, ale je otázkou, co kdo miluje. Nežádá se po nás, abychom nemilovali, ale abychom správně vybírali, co milovat...“). --- Na otázku: Co je typické pro křesťanství? - by zřejmě mnoho lidí bez váhaní odpovědělo: „milovat bližní“. A k této odpovědi nás zdánlivě vede i dnešní evangelium, ve kterém „milujte se navzájem“ je jakoby jeho stálým refrénem. Avšak tento odkaz vzájemné lásky je vložen do určitého rámce, který teprve činí tento příkaz křesťanským: jinak bychom zůstali na rovině pouhé filantropie: „Já jsem si vás vyvolil, vybral - a chci, abyste byli mými přáteli. A mluvím k vám jako k důvěrným přátelům. Ba dokonce – jste pro mě tak důležití, že vám neotevírám jen své nitro; jste mi dražší než já sám sobě - proto daruji svůj život za vás...“ - I takhle bychom mohli přetransformovat Ježíšova slova. - Každý z nás - snad až na malé výjimky - má lidi, které upřímně miluje. Máme však i takové, které nemáme rádi. A ať děláme, co děláme, nejde to. Jednoduše jsou pro nás (použiji těžké slovo) „nemilovatelnými“. Buď mají vlastnosti, které nám nekonečně lezou na nervy, nebo jsou mezi námi problémy, které není možné definitivně vyřešit a to i navzdory všemožným snahám. A toto nás pak trápí a možná když slyšíme v kostele slova, jako ty dnešní, i nesmírně frustruje... S láskou je to jako se studnou: Když se nečerpá ze zdroje - vyschne. A také vyschne i tehdy, když se nepoužívá... Laskavost člověka se projevuje v bezpočtu podob, ale všichni hned víte, o co běží, co se tím míní, když o někom řeknu, že je to člověk laskavý... Zakončím modlitbou: Bože, ty jsi přítomen všude, kde lidé jsou na sebe hodní. Pomoz nám, abychom svou vlídností uměli otvírat cestu milosti a lásce Ježíše Krista, a tak byli svědky pro tento svět.