6. týden

úterý po 6. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 14.2.2017, 1M 6,5-10 

Starozákonní voda potopy, která má za cíl vytvoření „nové společnosti“, je novozákonní symbolikou křtu: tedy poražení zla, ale i spásy člověka... 

 

středa po 6. neděli v mezidobí, Pustějov, 15.2.2017, 1M 8,6-22 

Číslo „40“ je v Bibli dobou velkých změn. Tak i po potopě se Noe stává „novým člověkem“ a symbolem toho, že Bůh člověka neopouští... 

 

čtvrtek po 6. neděli v mezidobí, Kujavy, 16.2.2017, 1M 9,1-13 

Smlouva s Noemem zahrnuje celé lidstvo. Bůh je spasitelem svého lidu, ale i všech lidí...

 

pátek po 6. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 17.2.2017, 1M 11,1-9 

Slovo, jazyk je mocným pomocník, ale zlý pán. Můžeme ho použít na dobro nebo zlo... Pokud lidstvo chce používat jazyk pro svoji pýchu, pak Bůh dopustí jeho zmatení... 

 

sobota po 6. neděli v mezidobí, Pustějov, 18.2.2017, Žid 11,1-7 

SZ se nedá oddělit od NZ a obráceně: NZ třeba číst přes optiku SZ. Důležitá je víra. Máme ve víře růst a vytrvat...