5. velikonoční tžden

středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 17.5.2017, Sk 15,1-6 

Církev se rozrůstá a proto je dobré, když církevní společenství řeší vzniklé otázky s autoritami a s ochotou podřídit se... 

 

čtvrtek po 5. neděli velikonoční, Kujavy, 18.5.2017, Sk 15,7-21 

Církev se rozrůstá a proto je dobré, když církevní společenství řeší vzniklé otázky s autoritami a s ochotou podřídit se... 

 

pátek po 5. neděli velikonoční, Hl.Životice, 19.5.2017, Sk 15,22-31 

Petr a Jakub spolu s DS rozhodli, že křesťany z pohanství nespasí Mojžíšův zákon, ale Kristova milost. Ostatní podmínky jsou jen kompromis pro vzájemné spolunažívání... 

 

sobota po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 20.5.2017, Sk 16,1-10 

Bůh používá různých způsobů, aby se jeho evangelium šířilo: i přes neúspěchy otevírá cestu k rozšíření...