5.velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 5.5.2015, Sk 14,19-28
Pavel v Antiochii končí svoji první misijní cestu, mezitím je kamenován, ale i to snáší pro Krista, aby se jeho poselství šířilo…
 
středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 6.5.2015, Sk 15,1-6
Pavel skončil svoji prví misijní cestu a je zřejmé, že víra v Krista se bude dál šířit i mezi pohany. Je dobré, že celá církev v spojení s apoštoly hledá řešení pro vzniklé otázky.
 
čtvrtek po 5. neděli velikonoční, Kujavy, 7.5.2015, Sk 15,7-21
Pavel skončil svoji prví misijní cestu a je zřejmé, že víra v Krista se bude dál šířit i mezi pohany. Je dobré, že celá církev v spojení s apoštoly hledá řešení pro vzniklé otázky.
 
pátek po 5. neděli velikonoční, H.Životice, 8.5.2015, Sk 15,22-31
Apoštoly se na sněmu domluvili a poslali ještě osobně dva své zástupce, aby sdělili pohanům, že nemusí zachovávat Mojžíšův zákon, protože je tu již nový zákon a to Kristův a důležitá je víra….
 
sobota po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 9.5.2015, Sk 16,1-10
Pavel začíná svoji druhou misijní cestu se Sílasem a pak i s Timotejem a dalšími spolupracovníky. Zajímavé však je, že DS jim zabraňoval hlásat slovo Boží v některých částech, ale naopak je posílal do jiných; což je důležité i pro každého z nás, abychom naslouchali Božímu hlasu a šli věrně za ním…