5. velikonoční neděle

5. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 28.4.2018 

Sk 9,26-31 Ž 22 1 Jn 3,18-24 Jn 15,1-8 

Dnes Pán Ježíš o sobě mluví jako o vinném kmeni a o Otci jako o vinaři. A o nás jako o vinných ratolestech... Je to krásné vyjádření velké otcovské lásky ke svým dětem. Bůh - Otec zasadil vinnou révu: svého Syna poslal na svět, aby zakořenil svým životem jako člověk. Aby poznal náš život, jeho obtíže, bolesti i radosti... Co dělá vinař? Jeho snahou je, aby stromy přinášely co nejvíc ovoce. A jak to dělá? Nejprve odstraňuje z kmene ty části, které ovoce nenesou. Jsou už zbytečné a celý strom neúměrně vysilují. Pak jsou zde větve, které ovoce přinášejí, ale jsou příliš košaté a plody nemohou dorůst do správné velikosti. A tak z nich odstraňuje postradatelné části, aby zůstaly pouze ty nejsilnější. Co je těmi plody, které mají v našich životech zrát a růst? Ano, je to láska. A tu, jako nejkrásnější plod Božího sadu, dusí sobectví. Všechno tedy, co v našich životech snižuje schopnost milovat, Otec odřezává pryč... Růst v lásce za cenu naší ochoty ztrácet sebe sama není příjemné. Ale výsledkem je plod, který nejen krásně vypadá, ale má rovněž výbornou chuť. Když se do nás svět „zakousne“ svými nástrahami; když jsme vystaveni tlakům z našeho okolí; chuť ovoce těch, kdo jsou spojeni s kmenem Krista a procházejí Otcovým šlechtěním, je sladká a není v ní trpkost. A to je to, co dnešní svět potřebuje... Skutečná láska v nás může však vyrůst jen ve spojení s Kristem působením Otce... A na závěr ještě jeden obraz z dnešního evangelia, který komentuje sv. Ambrož: „Vinný keř, kolem něhož je všechno okopáno, se vyvazuje, aby rostl přímo vzhůru a neskláněl se k zemi... Některé ratolesti se odřezávají, jiné se vyvazují. Odřezávají se ty, které jsou příliš bujné, a vyvazují se ty, které podle uvážení zkušeného vinaře mohou přinášet plody... Aby nikoho nezlomily vichřice a bouře tohoto času, upíná se člověk (stejně jako úponky vinného keře) k „ukřižované lásce“, aby se v tomto objetí božské lásky a v jednotě s ostatními mohl cítit v bezpečí. Tato láska nás spojuje s Kristem, a vede nás k Otci do nebe... Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Proto říká sám Pán: „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti“...