4. týden

úterý po 4. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 31.1.2017, Žid 12,1-4 

Ve víře nejsme sami. Kristus a společenství svatých je s námi. Kristův kříž a zmrtvýchvstání je symbolem síly a vítězství... 

 

středa po 4. neděli v mezidobí, Pustějov, 1.2.2017, Žid 12,4-15 

Každá zkouška, byť sebe těžší, by nás měla ujistit o tom, že jsme milovaní Boží synové a dcery a že Bůh chce, abychom prospívali v dobrém... 

 

čtvrtek po 4. neděli v mezidobí (Uvedení Páně do chrámu), Kujavy, 2.2.2017, Mal 3,1-4 

Ježíš přijal lidskou přirozenost. Je uveden do chrámu. Symbolicky se stává novým knězem, aby smyl hříchy lidu a vrátil nám hříchem ztracený život...

 

pátek po 4. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 3.2.2017, Žid 13,1-8 

List Židům končí různými konkrétními doporučeními, neboť jakékoli teologické úvahy mají smysl pouze tehdy, když se propojí s běžným životem křesťana...