4. týden v mezidobí

úterý po 4. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 5.2.2019, Žid 12,1-4 

„Mějme oči upřeny na Ježíše“ a vytrvejme v dobrém. V těžkostech a pokušeních se podívejme na Kristův kříž a tam čerpejme sílu... 

 

čtvrtek po 4. neděli v mezidobí, Kujavy, 7.2.2019, Žid 12,18-24 

Ve SZ je vztah člověka k Bohu charakterizován strachem; ale NZ je radost ze spásy a adekvátní odpovědí člověka má být láska... 

 

pátek po 4. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 8.2.2019, Žid 13,1-8 

List Židům končí praktickými poznámkami pro život křesťana. Jsou logickým vyvrcholením teologických úvah, které v listu předcházely... 

 

sobota po 4. nedělen v mezidobí, Pustějov,9.2.2019, Žid 13,15-21 

Tak jako včera, i dnes končící list Židům dává praktické doporučení pro život křesťana. V centru křesťanského života stojí chvála Bohu a dobročinnost...