4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 28.3.2017, Ez 47,1-12 

Boží slovo mluví o uzdravujících účincích vody. Uzdravuje ne samotná voda, ale voda vytékající z chrámu – tedy od Boha; a v evangeliu Ježíšovo slovo... 

 

středa po 4. neděli postní, Pustějov, 29.3.2017, Iz 49,8-15 

Izaiáš povzbuzuje lid v babylonském zajetí laskavými slovy, jejíž naplněním má být zosobnění vlastností v Kristu – tedy Mesiáši...

 

pátek po 4. neděli postní, Hl.Životice, 31.3.2017, Mud 2,1-22 

Kniha Moudrosti se vztahuje na tehdejší lidi, kteří žili rozptýleni po celé římské říši a tam byli za svoji víru pronásledování. V úryvku však můžeme vidět i paralelu s Ježíšem... 

 

sobota po 4. neděli, Pustějov, 1.4.2017, Jer 11,18-20 

Jeremiáš je mezi svým lidem outsiderem – otloukaném, kterého nikdo neměl rád. Stal se jakoby ovcí vedenou na zabití. Tento obraz pak přijali i evangelisté o Ježíšovi...