4. adventní týden

  • úterý po 4. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 20.12.2016, Iz 7,10-14 

Tak, jako se sadí malé zrníčko s nadějí, že z něho vyroste velký strom, i příslib narození Mesiáše, ačkoli je ještě neznámý, je už tady – vždyť je to Emanuel – Bůh s námi... 

  • středa po 4. adventní neděle, Pustějov, 21.12.2016, Sof 3,14-18 

Boží slovo je výzvou k radosti, neboť Bůh přichází k nám a je mezi námi... 

  • čtvrtek po 4. adventní neděle, Kujavy, 22.12.2016, 1 Sam 1,24-28 

Anna děkuje Bohu za Samuela, Maria zpívá svůj magnifikat. I náš život má být chválou Bohu, vždyť i nám učinil velké věci... 

  • pátek po 4. adventní neděle, H.Životice 23.12.2016, Mal 3,1-24 

Asi 500 let před příchodem Krista zaznívá Malachiášovo proroctví o poslovi, který připraví Mesiáši cestu. Jeho jméno, když se už naplnil čas, je charakteristické: Jan - tedy Bůh je milosrdný...