33. týden

úterý po 33. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 17.11.2015, 2 Mak 6,18-31        
    Víra se musí projevovat skutky, a to především bez pokrytectví. Příklad takovéto víry vidíme jak na Eleazarovém hrdinství, tak i na Zacheovém obrácení...

středa po 33. neděli v mezidobí, Pustějov,18.11.2015, 1 Mak         
    Kniha Makabejská předkládá svým čtenářům příklady víry. Včera to byl statečný starý Eleazár, dnes příklad matky a dětí. Učí nás to věrnosti i za cenu nějakých obětí...

pátek po 33. neděli v mezidobí, Hl.Životice 20.11.2015, 1 Mak 4,36-59        
    Chrám byl centrem náboženského života a symbolem smlouvy i Božího požehnání, proto jako poděkování byl znova posvěcen a připomínalo se to každoročně...

sobota po 33. neděli v mezidobí, Pustějov, 21.11.2015, 1 Mak 6,1-13        
    Všechno dobro i zlo, které uděláme, se časem ukáže, aby přineslo své ovoce. Pak to zlo může mít na nás i psychosomatické účinky, jako třeba mělo i na krále Antiocha, který zemřel s výčitkami svědomí a v zármutku...