33. týden v mezidobí

úterý po 33. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 21.11.2017, 2 Mak 6,18-31 

Proces helénizace přinesl znesvěcení chrámu, zákaz praktikování židovského náboženství a povinnost přijmout nové náboženství. Eleazar je však příkladem odvahy, když nezapřel svoji víru… 

 

středa po 33. neděli v mezidobí, Pustějov, 22.11.2017, 2 Mak 7,1-31

Proces helenizace přinesl znesvěcení chrámu, zákaz praktikování židovského náboženství a naopak povinnost přijmout nové náboženství. Po hrdinské smrti starého Eleazara, kniha Makabejská předkládá i další vzory ve vyznávání víry… 

 

čtvrtek po 33. neděli v mezidobí, Kujavy, 23.11.2017, 1 Mak 2,15-29 

Liturgické čtení včera i předevčírem ukázali hrdinské příklady víry. Dnes pokračují v osobě Matatiáše, který se také vzepřel zákonu a horlil pro Boha… 

 

pátek po 33. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 24.11.2017, 1 Mak 4,36-59 

Makabejští po prvním vítězství šli opravit a znovu posvětit chrám, který je znamením Boží přítomnosti a požehnání... 

 

sobota po 33. neděli v mezidobí, Pustějov, 25.11.2017, 1 Mak 6,1-13 

Konec života krále Antiocha je poznamenán trudnomyslností a výčitky svědomí. Kéž by člověk na smrtelné posteli nejen poznal, ale především litoval své hříchy a činil pokání...