32. týden v mezidobí

úterý po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 10.11.2015, Mdr 2,23-3,9        
    Nikde v SZ není tak jasně vysvětlená otázka věčné blaženosti, jako právě v dnešním úryvku. Spravedliví vstupují smrtí do věčného života, aby nalezli pokoj a Boží lásku...

středa po 32. neděli v mezidobí, Pustějov,11.11.2015, Mdr 6,1-11        
    Spravedlnost přenechejme Bohu, protože všichni, kdo mají moc, si musejí být vědomi své zodpovědnosti za ostatní lidi; musejí se o to více snažit o dobro a hledat moudrost, neboť Bůh je bude posuzovat přísněji...

čtvrtek po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, 12.11.2015, Mdr 7,22-8,1        
    Autor SZ čtení nám předkládá atributy personifikované moudrosti vtahující se na Boha; její úkol na světě; ale i její krásu a moc....

pátek po 32. neděli v mezidobí, Hl.Životice 13.11.2015, Mdr 13,1-9        
    Z krásy a uspořádaní světa můžeme poznávat Stvořitele. Jemu patří za všechno chvála a dík...

sobota po 32. neděli v mezidobí, Pustějov, 14.11.2015, Mdr 18,14-16        
    Úryvek z knihy Moudrosti zachytává událost vyjití z egyptského otroctví, následně pak přechod přes Rudé moře. Co je naznačeno pouze v symbolech, v Ježíši se stává spásnou skutečností...