32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 12.11.2017 

Mdr 6,12-16 Ž 63 1 Sol 4,13-18 Mt 251-13 

Podobenství je vzato z obvyklých svatebních zvyků Ježíšovy doby. - Ženich je však Kristus; družičky lidé na této zemi. - Víte, co je ten "olej v lam-pách", který nám nemá chybět? - Jsou to drobnosti každodenního života: přátel-ská slova, spolehlivost, ochota pomoci, radost, vytrvalost, úsměv, trpělivost... To jsou malé kapky lásky, které způsobují, že náš život „svítí“. (Můžeme se zamys-let, kolik kapek lásky jsme třeba již dnes dali do lampy svého života?).... Zdržení ženicha je náznak, že očekávání brzkého konce světa nepatří k podstatě křesťanství. Čili máme být předem připraveni kdykoliv a jakkoliv se setkat s Kristem. A ne až v okamžiku, (jak se říká: "kdy už máme smrt na jazyku"). Dokud tedy dýcháme: můžeme vyrovnat své dluhy; můžeme ledacos změnit... Ono podobenství nás má vyburcovat, abychom začali křesťansky myslet a žít hned teď, bez ohledu na to, jak dlouho snad budeme ještě žít; nebo jak dlouho bude trvat tento náš svět... --- Všimněme si na vyprávění ještě jednu skutečnost: Jak je možné, že Ježíš má jindy pochopení pro slabší, chudé, znevýhodněné (viz Mt 25,36-46 – evangelium o posledním soudu na slavnost Krista Krále, A); a v dnešním podobenství Ježíš nyní schvaluje počínání „prozíravých panen“, jež odmítnou pomoci svým (méně prozíravým) kolegyním, které si sice vzaly lampy, ale nevzaly s sebou olej? - Řešení je ukryto v malé částici „totiž“ - „Pošetilé si totiž vzaly lampy, ale nevzaly s sebou olej“. Jediná nepatrná částice nám prozrazuje, jak je to s pošetilostí pošetilých panen. Jejich pošetilost není nezaviněná nepozornost, slabší paměť, či nižší inteligence, s níž tyto nešťastnice nic nenadělají, a tudíž by měly právem nárok na pomoc svých prozíravějších kolegyň. Nedostatek oleje není důsledkem jejich pošetilosti. Logický vztah mezi pošetilostí pěti panen a jejich nedostatkem oleje je přesně opačný. Nevzaly si olej, a proto jim právem náleží charakteristika „pošetilé“! - Ježíš začíná své podobenství slovy: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.“ Výchozí bod je stejný pro všechny. Jinak by Ježíš řekl, že nebeské království je podobné pěti a pěti pannám. O tom, které panny jsou pošetilé a které prozíravé, není rozhodnuto předem podle talentových zkoušek či IQ testu. O pošetilosti či prozíravosti rozhodují samy panny svým postojem (pošetilost je také vysvětlena v podobenství o stavbě na písku a skále). - Rozvážnost i pošetilost je životní postoj, přičemž „začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem“ (viz Př 9,10) a podle dnešního prvního čtení: „moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají“.