30. týden v mezidobí

pátek po 30. neděli v mezidobí, Hl.Životice 30.10.2015, Řím 9,1-5        
    Pavel trpí tím, že jeho lid nepřijal Krista a i navzdory všem těžkostem, které se mu stavěli do cesty při hlásání evangelia, přeci touží, aby všichni byli spaseni...

sobota po 30. neděli v mezidobí, Pustějov, 31.10.2015, Řím 11,1-29        
    Tak jako Pavel rozjímá o spáse mezi pohany a Židy, i my, ačkoli je nás malé množství, můžeme být spásnou příležitostí i pro okolní svět...