30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí A (pouť H.Životice), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 22.10.2017 

2 M 22,20-26 Ž 18 1 Sol 1,5-10 Mt 22,34-40 

Dnes jsme slyšeli, jak jeden farizej dává Pánu Ježíši otázku. Neptá se proto, aby lépe porozuměl. Chtěl však Ježíše před ostatními lidmi ponížit.... K Ježíšově odpovědi není co dodat: "Milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí ... a milovat bližního jako sám sebe." Kdybychom byli v matematice, vše vyjádříme přímou úměrou: Dvě veličiny vedle sebe - láska k Bohu a láska k člověku. Jedno roste s druhým. Jenže v lidském životě je to složitější... - Kdo jiný má nést lásku a šířit ji kolem sebe, než ten, do jehož života vstoupil Ježíš? Kdo mu věří a cítí jeho přítomnost, nemůže být vzdálen lidem. Vždyť pravý vztah k Bohu nese zdravý růst lásky. "Milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí ... a milovat bližního jako sám sebe." Špatně pojatá láska se obrací proti nám. Jsme alergičtí na jakékoliv mluvení o ní, a přitom bez ní nemůžeme být. Ona totiž ovlivňuje celý náš život. My jsme ji poznali, a proto nemůže vyznít naprázdno... Když chci budovat Boží krá-lovství, nesmím vyloučit bližního. Stavíme-li Boží království - ten velký dům církve, nestaví ho jeden, ale všichni. Pokud dávám do jedné části svůj díl umu s radostí a zápalem, a vidím, že protilehlá stěna se bortí, a já ji nepodržím - budu si hrát jen na tom svém - ten dům se nikdy nedostaví. A to ani nemluvě, že v očích těch, kteří jsou mimo, to poslouží jako voda na mlýn jejich ironie... Pravé bohatství je jen v tom, kolik jsme dali, obětovali, tedy ztratili pro druhé... "Máš jen to, co jsi dal!" (říkával biskup Stojan). - Tato věta, která má jen šest jednoslabičných slůvek, je vzorec Boží ekonomie a z ní se i nám rodí jediný poklad v nebi, který nám nevezme žádná krize, žádný zloděj, inflace či propady na trzích... --- Žehnej, Pane, našim chrámům a kostelům, kde se scházíme, a především žehnej živým chrámům našich duší, svatyním našich rodin, vztahům a všemu, co v nás toužíš přetvořit a proměnit v příbytek své slávy.