3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 2.5.2017, Sk 7,51-8,1 

Štěpán v síle DS se nebál poukázat na kontrast mezi Božím slovem a životem učitelů zákona, což ho pak přivedlo k popravě, ale i tady se jeho charakter projevoval odpuštěním svým vrahům... 

 

středa po 3 neděli velikonoční, Pustějov, 3.5.2017, Sk 8,1-8 

Pod Pavlovým vedením začalo smrtí sv.Štěpána mohutné pronásledování církve. Díky němu se však učeníci rozprchli do okolí a třeba jáhen Filip úspěšně hlásal Boží slovo v Samařsku... 

 

čtvrtek po 3. neděli velikonoční, Kujavy, 4.5.2017, Sk 8,26-40 

Včera jsme slyšeli o prvním pronásledování církve, přičemž se jáhen Filip dostal až do Samařska. Dnes je Božím duchem veden, aby potkal, poučil a pokřtil Etiopana...

 

pátek po 3. neděli velikonoční, Hl.Životice, 6.5.2017, Sk 9,1-20 

Uprostřed pronásledování se Pavlovi zjevuje zmrtvýchvstalý Kristus. Pavel zůstává tři dny slepý, nejí a nepije, aby se symbolicky ve křtu ponořil do Kristovy smrti. Potom hned se stává misionářem pohanů... 

 

sobota po 3. neděli velikonoční, Pustějov, 6.5.2017, Sk 9,31-42 

Pavlovým křtem se pronásledování církve zastavilo. Petr se vydává na okružní cestu, aby povzbuzoval ve víře. Přitom také v síle DS uzdravuje a počet učedníků roste...