3. velikonoční týden

pondělí po 3. neděli velikonoční, Bílovec, 20.4.2015, Sk 6,8-15
Na přímluvu sv. Štěpána si vyprošujme pro náš každodenní život sílu DS pro naše rozhodování a to, abychom kráčeli ve světle a byli pro jiné „anděly“…
 
úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 21.4.2015, Sk 7,51-8,1
Jen ten, kdo je „plný DS“ tak jako Štěpán, může jiným odpustit a modlit se za ně: „Pane, nepřičítej jim tento hřích“, neboť láska otvírá nebe…
 
středa po 3. neděli velikonoční, Pustějov, 22.4..2015, Sk 8,1-8
Ne nadarmo se říká, že „krev mučedníků je semenem nových křesťanů“ – tak tomu bylo i po Štěpánové smrti, protože Bůh dovede i zlo proměnit v dobro….
 
čtvrtek po 3. neděli velikonoční, Kujavy, 23.4.2015, Sk 8,26-40
Zvěst o Vkříšeném musí být hlásána všude a nedá se omezit časem a prostorem, neboť Boží lásku a odpuštění mají poznat všichni lidé…
 
pátek po 3. neděli velikonoční, H.Životice, 24.4.2015, Sk 9,1-20
Pavlovo obrácení je výjimečné. Nejdříve se setkává s Kristem, pak prožije tři dny v slepotě (podobá se to Kristově smrti), aby pak povstal k novému životu s Kristem jako jeho věrný hlasatel…