3. postní týden

sv.Josef, Pustějov, Kujavy, Hladké Životice 19.3.2017 

Svatý Josef je patronem manželů a rodin, dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů, cestujících; ochráncem v zoufalých situacích; ale především patronem umírajících a orodovníkem za dobrou smrt... Proč byla stanovena památka sv. Josefa na 19. března, není zcela jisté. Důvodem je snad blízkost svátku Zvěstování Panny Marie 25. března nebo skutečnost, že se ve starém Římě slavil v tento den svátek bohyně Minervy, bohyně řemeslníků. Josef bývá většinou zobrazován s dítětem Ježíšem anebo s tesařským nářadím. Jiné formy znázornění (třeba Ježíšovo narození ve chlévě, útěk do Egypta) vyplývají z Josefovy historie, jak ji podává evangelium či pozdější tradice. - Svatý Josefe, uč nás Boha milovat a hříchu se vždy varovat, ať žijeme zde na světě jako Ježíš a Maria s tebou v Nazaretě. 

 

středa po 3. neděli postní, Pustějov, 22.3.2017, 5M 4,1-9 

Mojžíš vyzývá své posluchače, aby žili moudře a zachovávali Boží zákon, vždyť Bůh mu je blízko a udělal pro ně velké činy... 

 

čtvrtek po 3. postní neděli, Kujavy, 23.3.2017, Jer 7,23-28 

Jeremiáš burcuje svůj národ, aby zachovával Boží nařízení ne jen vnějším způspbem ale především vnitřním, který pramení z osobního vztahu s Bohem... 

 

pátek po 3. neděli postní, Hl.Životice, 24.3.2017, Oz 14,2-10 

Závěrečná kapitola proroka Ozeáše byla pravděpodobně součástí kající liturgie. Je to výzva k pokání, prosba za odpuštění a rozhodnutí se do budoucna.