3. postní týden

úterý po 3. postní, Kujavy,Hl.Životice 10.3.2015, Dan 3,25-43
V prvním čtení jsme si vyslechly nádhernou Azariášovu modlitbu. Podčárnu jen některé momenty: nevzdaluj od nás své milosrdenství…, přijmi nás pro pokoru ducha…, celým srdcem tě následujeme…, hledáme tvou tvář…, dej slávu svému jménu…
 
středa po 3. postní, Pustějov, 11.3.2015, 5M 4,1-9
Zachovávání přikázání, tedy smlouvy, jak jsme to slyšeli v prvním čtení, vede k životu, neboť jsou projevem rozumnosti. Člověk má kvůli povzbuzení také říkat jiným o Božích dobrodiních ve svém životě…
 
čtvrtek po 3. postní, Kujavy, 12.3.2015, Jer 7,23-28
Člověk rychle zapomíná na Boha. Jeremiáš to lidem vyčítá, že se od Boha odvrátili, že nedodržují smlouvu, že neposlouchají hlas proroků….; chce, aby se odvrátili od vnějších projevů zbožnosti k vnitřnímu hledání Boha.
 
pátek po 3. postní, Hl. Životice, 13.3.2015, Oz 14,2-10
Úkolem proroků bylo nejen kárat, ale i léčit duši a hovořit o milosrdenství, aby člověk měl sílu zase vstát a jít dál věrně cestou životem  s Bohem…
 
sobota po 3. postní, Pustějov, 14.3.2015, Oz 6,1-6
U proroka Ozeáše vidíme, že je krásné očekávat od Boha uzdravení, nový život a požehnání…, ale je potřeba se vnitřně navrátit k Bohu a zachovávat jeho přikázání.