3. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.1.2019 

Neh 8,2-10 Ž 19 1 Kor 12,12-30 Lk 1,1-21 

Kolik toho o své víře namluvíme a navykládáme? Kolik křesťanských knih se celosvětově tiskne? A svět jako by se propadal stále hlouběji a vzdaloval od Boha… První křesťané neměli knihtisk, internet ani možnost natáčet filmy, a přesto se evangelium za první generace dostalo do všech koutů Římské říše. Čím to bylo? Odpovědí může být dnešní Boží slovo. - Nejdříve je to postoj zachycen v prvním čtení. - Když Ezdráš předčítal knihu Zákona, všechen lid soustředěně naslouchal, byť to bylo i dlouhé hodiny… Naslouchání padalo na úrodnou půdu pokorného srdce; vedlo k obrácení a k oslavě Boha; a smutek se měnil v radost… Když se podíváme na evangelium (kromě jiného) si můžeme především všimnout, že Ježíšovo kázání bylo tentokrát asi nejkratší, pouze jedna věta: „Dnes se naplnilo Písmo“… - Evangelista Lukáš říká, že „Ježíš se vrátil v síle Ducha…“ A ten Duch s lidmi dělal zázraky bez ohledu na to, kolik toho Ježíš řekl. On totiž především konal. Jeho činy, vykonané v síle Ducha, přitahovaly mnoho lidí a pak třeba jen pár pronesených slov dokázalo zapůsobit… - Kde Ježíš vzal tu sílu Ducha? – Zajisté ve křtu (o kterém jsme slyšeli o první neděli). Tehdy na něho viditelně Duch Svatý sestoupil… Ten samý Duch ho ale vedl následně na 40 dní na poušť, kde postem a modlitbou čelil pokušením ďábla... Ježíš těmto pokušením odolal a ve všem se plně spolehl na svého Otce. Zcela se zřekl sám sebe a víme, že byl poslušný Otci až na smrt na kříži… Tedy „v síle Ducha“ se vrátil k lidem. A dílo, ke kterému přišel mezi nás, se rozjelo na plné obrátky… Nezapomeňme tedy, že až přijdou zkoušky a pokušení, dělá Duch Svatý pro nás i pro církev víc, než kdyby promluvil mnoha slovy… Pokud totiž ve zkouškách skrze Krista obstojíme, síla Ducha nás naplní natolik, že naše skutky budou lákat ty, kdo jsou povoláni ke spáse. A pak už nebude potřeba příliš mluvit. Lidé sami budou toužit znát toho, kdo nám tu sílu dává… - Ano, pokud budeme v pokoře naslouchat Božímu slovu; bude nás to měnit; bude nás to naplňovat DS; bude nás to vést k oslavě Boha a k radosti věčné…