3. adventní týden

  • úterý po 3. adventní neděle, Kujavy H.Životice, 16.12.2014, Sof 3,1-13
I když ústy proroka Sofoniáše slyšíme „běda“, nezaznívá to jako prokletí, ale naopak: jako cesta k pokání a po obrácení jako následné Boží požehnání…
 
  • středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 17.12.2014, 1 M 49,1-10
Požehnání mělo v SZ veliký význam. Dnes jsme slyšeli Jakubovo požehnání rodu Judovmu a v Ježíši, z rodu Judovho, se proroctví naplnilo.
  • čtvrtek po 3. adventní neděle, Kujavy, 18.12.2014, Jer 23,5-8
Jeremiášovo proroctví „hle, blíží se dni“ je nadějí i pro nás, vždyť pokud necháme narodit Krista v našich srdcích, změní se i tento svět k lepšímu…
 
  • pátek po 3. adventní neděle, H.Životice 19.12.2014, Sdc 13,2-25
Každý jsme povolaní k osobitému povolání, tak jako Samson i mnoho jiných, ale je důležité usilovat se i o naplnění toto poslání…
 
  • sobota po 3. adventní neděle, Pustějov, 20.12.2014, Iz 7,10-14
Boží cesty jsou nevyzpytatelné, a přeci všechno se děje z jeho vůle a vědomí pro dobro celého světa. Nadějí je tedy narození Emanuela – „Bůh s námi“