3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 11.12.2016 

Iz 35,1-19 Ž 146 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11 

Třetí adventní neděle je vždy nejpříjemnější, neboť jak to zaznívá ze všech čtení, je to neděle radostná a plna naděje a těšení... - Vánoce se blíží a my se těšíme. (Je sice skupina lidí, která se na Vánoce netěší, ale je otázka, zdali to, na co se netěší, jsou opravdu Vánoce anebo jen třeba shon za dárky a dobrým jídlem...) - Těšení se je spojeno s trpělivostí. Kolikrát musíme malým dětem vysvětlovat, že se ještě třináctkrát vyspí, a už přijde Ježíšek... - Ale trpělivost není spojena jen s těšením se. Je to univerzální ctnost, ctnost použitelná v každé životní situaci. Je vlastností, která má vztah ke ctnostem umírněnosti a zároveň statečnosti. Umírněnosti proto, že čekání a trpělivost se sebou - pokud se to člověk naučí - přinášejí životní vyrovnanost, vždyť ustát a ubrzdit sebe sama je v současném hektickém světě vysokým stupněm statečnosti... - Trochu mi náš svět připomíná hru "Člověče, nezlob se!" Tato hra je založena právě na trpělivosti a zkouší statečnost člověka. Hrajeme-li ji, od začátku vidíme na cíl, ale shoda okolností nás může vrhnout zpět na start... Není na tom podobně i naše snažení v duchovním životě? - Následování Krista je cesta, která vede do kopce, je trnitá a ubíhá pomalu. Když se člověk zastaví nebo jej život přitlačí, začne stagnovat a už padá zpět k zemi. Právě trpělivost nám pomáhá tento zdánlivý neúspěch překlenout... - Apoštol Jakub nám v druhém čtení jako vzor trpělivosti předkládá rolníka, který čeká na déšť, poté zaseje a opět čeká. Ovocem jeho trpělivosti je úroda, kterou nakonec sklidí. Rolník, člověk spjatý se zemí, člověk, jehož obživa je přímo závislá na jeho rukou a Božím požehnání, je nejlepším příkladem trpělivosti a statečnosti. Tak jako musí uzrát obilí, aby je bylo možno sklidit, musí uzrávat i náš život. Spěch na cestě duchovního života může dopadnout špatně, stejně jako když netrpělivě utrhneme a sníme ještě nezralé jablko... - Ústy proroka Izaiáše slibuje Bůh nový svět, založený na těch nejposlednějších. Malomyslní dostanou odvahu; slepí a hluší budou vidět a slyšet; slabí dostanou sílu na cestu. Ježíšova odpověď Janu Křtiteli je dodnes aktuální: Ježíš už působí tuto proměnu, jak dokazují znamení, kterým však musíme uvěřit, a vydat se na cestu, kterou nám nabízí... - Soudce, který již stojí přede dveřmi a který bude soudit láskou, ať je důvodem naší trpělivosti, mírnosti, statečnosti a radostné naděje!