29. týden

úterý po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 20.10.2015, Řím 5,12-21        
    Bůh stvořil lidi z lásky a chce, aby všichni byli zachráněni, proto poslal svého Syna, aby nás z hříchu vykoupil – jeho milostí jsme předci ospravedlněni...

středa po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 21.10.2015, Řím 6,12-16        
    Pavel píše Římanům ale i nám, abychom se dali do služeb Boha a neotročili už hříchu, vždyť „naše pomoc je ve jménu Hospodina“...

čtvrtek po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, 22.10.2015, Řím 6,19-23        
    Pavel píše Římanům ale i nám, abychom se dali do služeb Boha a neotročili už hříchu, vždyť „blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina“...

pátek po 29. neděli v mezidobí, Hl.Životice 23.10.2015, Řím 7,18-25        
    Pavel popisuje boj mezi dobrem a zlem, který se odehrává v našem nitru jako následek prvotního hříchu. Ježíš zvítězil na hříchem, a s jeho milostí to můžeme i my...

sobota po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 24.10.2015, Řím 8,1-11        
    Pavel se vrací k zamyšlení se nad dobrem a zlem. Ježíš svou smrtí na kříží hřích přemohl a ospravedlnil nás, abychom i my mohli být s ním vzkříšeni k životu....