29. týden v mezidobí

úterý po 29. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 24.10.2017, Řím 5,12-21 

Pavel v listě Římanům rozvíjí teologii hříchu. Osobný hřích + dědičný = smrt; v Kristu však platí jiná rovnice: smrt + ospravedlnění = život, a to život věčný... 

 

středa po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 25.10.2017, Řím 6,12-18 

Ježíš nás svojí smrtí vykoupil, ale ponechává nám svobodu volby mezi dobrem a zlem. Je tedy na nás, jestli se rozhodujeme pro život nebo smrt... 

 

čtvrtek po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, 26.10.2017, Řím 6,19-23 

Ježíš nás svojí smrtí vykoupil, ale ponechává nám svobodu volby mezi dobrem a zlem. Je tedy na nás, jestli se rozhodujeme pro život nebo smrt. Ten však, kdo příjme Ježíše, přináší plody svatosti... 

 

pátek po 29. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 27.10.2017, Řím 7,18-25 

Člověk cítí touhu po naplnění svého bytí; zároveň však je přitahován k hříchu. Jedině však díky Boží milosti můžeme dělat dobro a tak oslavovat Boha... 

 

sobota po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 28.10.2017, Řím 8,1-11 

Žít podle těla znamená spokojit se s vlastními prostředky a možnostmi, zatímco člověk duchovní přijímá darovanou spásu...