29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí B, Lysůvky, Sviadnov 18.10.2015
Iz 53,10n    Ž 33    Žid 4,14-16    Mk 10,35-45

V prvním čtení slyšíme prorocká slova o Služebníku, který svým dobrovolným utrpením zachrání mnohých... Evangelium hovoří o službě. Dnešnímu úryvku však předchází Ježíšova předpověď vlastního utrpení... - Být křesťanem znamená sloužit! Duch služby je podstatou křesťanství; není to něco, co může a nemusí být a bez čeho se můžeme obejít. Spasitel sám na sobě dnes v evangeliu ukazuje, v čem tato služba spočívá: přišel, aby svůj život vydal jako "výkupné za mnohé". Je možné se na život křesťana dívat tak záporně? Je možné udělat rovnítko mezi utrpením a spásou? - Zamyslíme-li se nad tím, pak poznáme, že utrpení má pouze tehdy smysl, pokud je to výrazem lásky; lásky, která slouží a zachraňuje... - A my? V okamžiku, kdy na nás dolehne bolest, pociťujeme to často jako nespravedlnost; jsme přesvědčeni, že jsi ji n nezasloužíme; že Pán neměl toto nebo ono na nás dopustit... Otázka bolesti a zla ve světě je tak stará jako lidstvo samo a těžko najdeme uspokojivou odpověď... Ježíš Kristu, náš vzor, však vzal na sebe bolest i smrt jako smír za cizí – lidskou, tedy moji i tvou vinu. Ano, na utrpení se dá nahlížet různě: buď s proklínáním, anebo s ochotou – tedy v lásce to proměnit ve službu.... - Je zarmucující, že právě ve chvíli, kdy Ježíš skončí svou řeč o tom, co těžkého ho čeká v Jeruzalémě, ptají se ho učedníci (jako by vůbec nic neslyšeli a nepochopili) na jisté výhody pro sebe. Ježíš pak pokračuje o službě. Služba je opakem prosazování sebe; opakem sebeuplatňování. Sloužit znamená umět i své těžkosti obětovat za druhé. Ovšem nutno si uvědomit, že nechceme utrpení oslavovat, to zůstane vždy něčím negativním. Evangelium také nevyzívá k falešné mystice, kdy mám sám zálibu v masochizme, neboť to je projevem sobectví a těžkosti i bolest slouží pak jen k chlubení se...
Pouze utrpení přijímané s Ježíšem; přijímané trpělivě a s ochotou má smysl, neboť jen tak můžeme být užiteční; můžeme jiným sloužit v lásce; můžeme to obětovat za jiné...