28. týden

úterý po 28. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 13.10.2015, Řím 1,16-25        
    V žalmu jsme odpovídali: „nebesa vypravují o Boží slávě“ a Pavel v listě Římanů uvažuje, že mnozí lidé „Boha sice poznali, ale nectili a neprojevovali mu vděčnost“, kéž to neplatí také o nás...

středa po 28. neděli v mezidobí, Pustějov, 14.10.2015, Řím 2,1-11        
    Často ve výtkách z listu Římanů se můžeme možná najít i my: Židé dostali zákon, ale místo toho aby rostli ve svatosti, odsuzují druhé a vyvyšují se nad ně...

čtvrtek po 28. neděli v mezidobí , Kujavy, 15.10.2015, Řím 3,21-30        
    Nikdo se nemůže před Bohem vychloubat, neboť všichni jsou před Bohem hříšníky a potřebují přijat spásnou milost JK...

pátek po 28. neděli v mezidobí, Hl.Životice 16.10.2015, Řím 4,1-8        
    Abrahám kvůli své víře byl ospravedlněn. „Blaze těm, kterým jsou špatnosti odpuštěny a jejich hříchy jsou přikryty.“

sobota po 28. neděli v mezidobí, Pustějov, 17.10.2015, Řím 4,13-18        
    Abrahám byl ospravedlněn pro svoji víru. Vždyť „ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil“