27. týden v mezidobí

úterý po 27. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 10.10.2017 

Ninive bylo pro izraelity pohanským městem, ale paradoxně oni se na Jonášovo kázání obrátili i vnitřně, kým Izrael obrácení často jen předstíral... 

 

středa po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 11.10.2017, Jon 4,1-11 

Je úžasné, že jednodenním kázáním proroka – cizince, docílil Bůh v pohanském městě Ninive toho, čeho nedosáhl u vyvoleného národa za celé staletí... 

 

čtvrtek po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, 12.10.2017, Mal 3,13-20 

Úryvek prvního čtení je slavnostním prohlášením o konečné spáse a odměně spravedlivých. To, co je důležité, je často očím neviditelné... 

 

pátek po 27. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 13.10.2017, Joel 1,13-15 

Blíží se „Hospodinův den“, proto prorok vyzývá k navrácení se k Bohu, modlitbě a pravému pokání... 

 

sobota po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 14.10.2017, Joel 4,12-21 

Prorok Joel upozorňuje, že již teď se sami rozhodujeme o svém osudu, ale když přijde „Hospodinův den“ , On v „údolí rozhodnutí“ vše zpečetí...